Materiály

Dostupná technologie umožňuje zpracovávat většinu skel a materiálů sklu podobných. Mezi nejčastěji používané materiály patří:

  • Optická skla - široký sortiment čirých optických skel pro výrobu optických prvků (čočky, hranoly, destičky).
  • Filtrová skla barevná - pro výrobu absorpčních optických filtrů. S pomocí počítačového programu můžeme sestavit i kombinaci více skel k dosažení optimální křivky propustnosti. Do skupiny těchto skel patří také skla s nízkou propustností v infračerveném oboru, používaná jako tepelné filtry. Běžně jsou k disposici skla až do rozměru 165x165 mm.
  • Skla třídy 3,3 - tvrdá borokřemičitá skla. Nejznámějším sklem tohoto druhu je Simax®. Používají se pro výrobu průzorů, okének, vodoznaků a dalších součástí, na které jsou kladeny vysoké požadavky tepelné a chemické odolnosti. Dlouhodobě odolávají teplotám až 300°C.
  • Tavený křemen (křemenné sklo) - materiál s řadou vynikajících vlastností. Nízká tepelná roztažnost, mimořádná odolnost vůči tepelným šokům a schopnost odolávat teplotám až 1300°C jej předurčuje pro použití ve vysokoteplotních procesech. Odolává vůči většině kyselin a zásad, takže se hodí pro chemická zařízení. V osvětlovací technice nachází využití pro svoji schopnost propouštět ultrafialové záření. Lze vyrobit desky o rozměrech až 300x300 mm.
  • Tabulové sklo - běžně k dispozici skla v tloušťkách 1 -10 mm, speciální tenká skla v tloušťkách 0,03 - 1,1 mm
  • Sklokeramika - průhledný materiál slabě nažloutlého zabarvení pro dlouhodobé použití při teplotách do 680°C
  • Optické krystaly - např. křemík


Realizace webu : Blowfly
© 2007 Petr Řehák