Výrobky
  • Optické prvky - pro konstrukci přístrojů, např. čočky,zrcadla, filtry, hranoly, matnice, děliče paprsků a další
  • Technické prvky - pro zabudování do přístrojů a zařízení, např. okénka, kyvety, vodoznaky, průzory do pecí a chemických zařízení
  • Další - např. vzorky pro fyzikální měření (propustnost, délková roztažnost, chemická odolnost ).
  • Dekorační předměty ze skla - těžítka, přívěsky aj.

FiltryHranolyRealizace webu : Blowfly
© 2007 Petr Řehák